UV-C ljus är ett kostnadseffektivt sätt att öka hälsosäkerhet

Vivotech UV-C desinfektionsskåp är en kostnadseffektiv lösning eftersom det minskar behovet av regelbundna inköp av kemiska desinfektionsmedel, minskar kostnaden för rengöring och kan bidra till att minska antalet sjukdagar för elever och personal

Utmaningar med användning av delbara föremål och enheter

Ju mer man delar föremål och enheter, desto större risk utgör de för smittspridning. Delade föremål som går från hand till hand fungerar som infektionsplattformar om de inte desinficeras regelbundet.

Studier har visat att norovirus (som orsakar vinterkräksjuka) kan överleva på ytor i flera dagar eller till och med veckor, beroende på typ av yta och miljöförhållanden.

Sjukdomar överförs från händerna till blodomloppet, t.ex. när man torkar näsan eller vidrör ögonen.

Vi erbjuder en lösning

Vivotech UV-C desinfektionsskåpet löser hygienproblem relaterade till föremål, leksaker och enheter på fem minuter med en knapptryckning.

Desinfektionsskåpet är designat för att lösa hygienproblem men kan samtidigt även ladda batteridrivna apparater och fungera som ett låsbart skåp.

UV-C desinfektion Testad av Helsingfors Universitet

Jämfört med andra desinfektionsmetoder har UV-C -ljus flera fördelar:

 • Användningen av UV-C -ljus kräver inga kemikalier
 • Patogener kan inte bilda motstånd mot UV-C -ljus
 • UV-C -ljus kan göra patogener ofarliga på några sekunder
 • UV-C -ljus skadar inte ytor eller bleknar dem

Helsingfors universitet genomförde ett test av Sars-Cov2 (Covid-19) virus med Vivotech UV-C desinfektionsskåp i maj 2020.

Virus exponerades för UV-C ljus inne i desinfektionsskåpen. Testet visade att efter 5 minuters UV-C -behandling var viruset dött.

UV-C-ljus är effektivt mot alla patogener.

UV-C desinfektionsskåp

TILL BATTERIDRIVNA ENHETER OCH ALLA DELADE VAROR

Vivotech L30 laptop

  • För laptops & iPads
  • Max. 14” storlek
  • 30 platser
  • UV-C desinfektion 5 min.
  • Använder enhetens egen laddare
  • Kan anslutas till ett vanligt el uttag
  • Fackväggarna är avtagbara
  • Låsbar
  • Hjul och stadigt handtag
  • B 665 x H 1200 x D 550 mm

Vivotech L30 skola

 • Desinficerar alla enheter och varor utan kemikaler
 • UV-C desinfektion 5 min.
 • Fackväggarna är avtagbara och insidan justerbar
 • Kan anslutas till ett vanligt el uttag
 • Max. 30 stk av 14” enheter för samtidig laddning
 • Låsbar
 • Hjul och stadigt handtag
 • B 665 x H 1200 x D 550 mm

Vivotech L30 förskola

 • Desinficerar alla leksaker och enheter utan kemikaler
 • UV-C desinfektion 5 min.
 • Fackväggarna är avtagbara och insidan justerbar
 • Kan anslutas till ett vanligt el uttag
 • Max. 30 stk av 14” enheter för samtidig laddning
 • Låsbar
 • Hjul och stadigt handtag
 • B 665 x H 1200 x D 550 mm

OBS! Vivotech UV-C skåp finns i 1-, 2- och 3-radiga modeller. Bredden och djupet är desamma, bara höjden på enheten är annorlunda.

”Vi ser desinfektionsfunktionen som en enkel säkerhetsfaktor när man vanligtvis inte har tid att göra desinficering manuellt”

Om Vivotech Oy Ab

Vårt mission är att ta fram och innovera nya lösningar för att förbättra hälsosäkerheten inom offentliga tjänster.

Vivotech erbjuder pålitliga lösningar för desinfektion och laddning av varor och batteridrivna enheter. Våra produkter används av skolor, daghem, sjukhus och olika företag.

Alla våra produkter är testade och har alla nödvändiga EU-certifikat för desinfektion och laddning. Vi är marknadsledare inom dessa tjänster i Finland.

Företaget har tillhandahållit tjänster till den offentliga sektorn i Finland sedan 2013.

Kontakta oss

Låt oss veta hur vi kan hjälpa dig?